การทำงานของระบบขับถ่าย

การทำงานของระบบขับถ่าย

การขับถ่ายเป็นกระบวนการกำจัดของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกมาภายนอกร่างกาย เรียกว่าการขับถ่ายของเสีย อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดของเสียได้แก่ ปอด ผิวหนัง กระเพาะปัสสาวะ และลำไส้ใหญ่

Read more

ประโยชน์ของการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม

1_2_1

การออกกำลังกายสามารถทำได้ทั้งการออกกำลังกายเฉพะบุคคลและการออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงมีแนวโน้มที่จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มๆ

Read more

5 อาหารสุขภาพที่คุณควรระวัง

orchid2

ถึงฉลากจะบอกว่าดีสำหรับคุณ แต่ข้อความที่ติดอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์ก็ไม่จำเป็นต้องหมายความอย่างนั้นเสมอไป อย่าลืมว่าแผนการตลาด ‘ไขมันต่ำ’ และ ‘คุณค่าทางอาหารสูง’ อาจจะทำให้คุณเขวเหมือนกับหลายคนที่หลงกลกับเรื่องง่ายๆ

Read more

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

002

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง 3 – 5 ปี มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของส่วนราชการต่าง ๆ

Read more

การดูแลสุขภาพด้วยการนอน

su (2)

การนอนไม่หลับเป็นอาการที่มีผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งมีสาเหตุจากสิ่งต่อไปนี้

Read more

ขั้นตอนการออกกำลังกาย

original_54182_002

ตรวจสุขภาพ ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มต้นออกกำลังกาย  เพราะการ … Read more

การออกกำลังการที่ดีต้องแบ่งช่วงในการออกกำลังกาย

aerobic-fitness

กายที่เราออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับสุขภาพแต่ออกมากไปก็ไม่ดีเพราะแาจจะทำให้ร่ายงานออนล้าจนเกินไป ต้องรู้จักการแบ่งช่วงในการออกกำลังกายให้ตัวเองดีที่สุดเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่แย่จนเกินไปควรแบ่งช่วงออกกำลังกายดังนี้

Read more

ประโยชน์ของนมหมัก

263725

นมหมัก เป็นนมหมักที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร็อยละ 20 ของอา … Read more

ออกกำลังแค่ไหนถึงจะพอ ?

Group of people doing stretching exercise

การออกกำลังกายต้องอยู่ในขอบเขตไม่ใช่ว่าออกจนไม่พักให้ร่ … Read more

error: Content is protected !!