โรคความดันโรหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

เป็นโรคที่คนส่วนมากรู้จักหรือคุ้นหู แต่น้อยคนที่จะทราบว่า โรคนี้เป็นโรคที่เกิดแพร่หลายทั่วโลกมากที่สุดโรคหนึ่ง โรคความดันโลหิตสูงมีความชุกสูงในประชากรสูงอายุไทย และโรคนี้เป็นหนึ่งในโรคที่บั่นทอนสุขภาพ รวมทั้งคร่าชีวิตผู้สูงอายุไปปีละไม่น้อย

Read more

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

เพิ่มความสูง

การออกกำลังกายของมนุษย์ทุกคน  ถือเป็นการดำเนินชีวิตตามปกติแบบมนุษย์  เพราะหากนึกย้อนกลับไปดูวิถีชีวิตของคนในอดีต  ไม่มีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ให้ความสะดวกสบายอย่างในปัจจุบันนี้ จะไปไหนที่ใด จำเป็นต้องเดิน หรือวิ่งไป ไม่มีรถ  ไม่มีเรือ  ไม่มีเครื่องบิน ต่อเมื่อคนเราค้นคิดขึ้นเครื่องมือมาอำนวยความสะดวกให้ตนได้

Read more

การทดสอบแรงดึงในการยืดตัว

การทดสอบแรงดึงในการยืดตัว

วิธีการทดสอบนั้น เราจะนำตัวอย่างที่จะทดสอบมาดึงอย่างช้า ๆ แล้วบันทึกค่าของความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นไว้  แล้วมาพลอตเป็นเส้นโค้ง  ขนาดและรูปร่างของชิ้นทดสอบมีต่าง ๆ กัน

Read more

การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

การทำงานของระบบย่อยอาหาร

การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างมีระเบียบและประสานสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติ จึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเสริมและการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะเหล่านั้นให้ใช้งานได้นานที่สุด

Read more

กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีประโยชน์โดยทำให้ร่างกายดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งพลังงานเหล่านี้นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่

Read more

การกินผักและผลไม้เพื่อสุขภาพร่างกาย

ขายกาแฟ02-Medium (1)

การกินอาหารที่ประกอบด้วยพืชผักผลไม้มากเป็นประจำ  จะมีอัตราการเกิดมะเร็งน้อยกว่าในประชากรที่กินอาหารเนื้อสัตว์มากและกินผักผลไม้น้อยเนื่องจากในพืชผักผลไม้  มีเส้นใยอาหาร วิตามินเกลือแร่ น้ำ  และสารหลายชนิด (bioactive compounds)

Read more

error: Content is protected !!