มุมมองทางการแพทย์ การฝังเข็มเพิ่มความสูงได้

เพิ่มความสูง

การฝังเข็มเป็นเทคนิคที่กำลังเป็นที่นิยมมากในการเพิ่มความสูงไม่ใช่แค่สามารถเพิ่มความสูงได้เท่านั้นแต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายหลับได้สนิทอีกด้วย

Read more

จำเป็นต้องทานอาหารเสริมเพิ่มความสูงหรือไม่

เพิ่มความสูง

ปัจจุบันอาหารเสริมเพิ่มความสูงมีเยอะมากส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของแคลเซียม ทำให้หลายคนสนใจที่อยากจะซื้อมาทาน ส่วนใหญจะเป็นกลุ่มที่พ่อแม่อยากให้ลูกสูงจึงซื้อมาให้ลุกทาน

Read more

การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน

การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน

มนุษย์เกิดมาย่อมปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความสุขของมนุษย์ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ หลายประการ ที่สำคัญคือสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ หรือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง เมื่อมนุษย์มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

Read more

อิทธิพลของสื่อต่อปัญหาทางเพศ

เพิ่มความสูง

ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนเทียบทุกด้านรวมถึงด้านปัญหาทางเพศด้วย เพราะสื่อมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงต้องบริโภคข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เช่น การชมรายการข่าวทางทีวีทุกเช้า การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือเล่นอินเตอร์เน็ต

Read more

ลักษณะทางอารมณ์ของร่างกาย

เพิ่มความสูง

ในวันเด็กตอนปลายเด็กยังคงมีการแสดงทางอารมณ์ในลักษณะของความพอใจละอารมณ์ไม่พอใจ อารมณ์ไม่พอใจของเด็กวัยนี้มีการแสดงออกอย่างรุนแรง ผลก็คือการยอมรับในบางครั้ง เด็กจะมีการแสดงออกของอารมณ์ในลักษณะของความไม่พึงพอใจในลักษณะของการหลีกหนีต่อสถานที่น่ากลัว และเด็กจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เลย

Read more

10 วิธีง่ายๆที่ช่วยเพิ่มความสูง

เพิ่มความสูง

ความสูงใครๆก็อยากมี แต่จะมีวิธีการเพิ่มความสูงที่แตกต่างกันออกไปไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ทำตามวิธีของตนเอง วันนี้เลยนำ 10 วิธีการเพิ่มความสูงมาฝากเผื่อใครอยากจะทำตามลองดูนะ

Read more

หุ่นดีแบบไม่ต้องกลัวน้ำหนักเกิน

http://www.wecalofficial.com

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศในปี ค.ศ. 1997 ว่า ภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วน  เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งนำไปสู่ผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและปัญหาทางจิตสังคมอย่างชัดเจนโรคที่เป็นผลกระทบจากภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนต่อสุขภาพที่พบในผู้ใหญ่

Read more

error: Content is protected !!