increase height

ความสูงเกิดจากปัจจัยใดที่สำคัญ

วิธิเพิ่มความสูงต้องอาศัยการทำความเข้าใจกับปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำให้ร่างกายสูงขึ้น

 increase height

กรรมพันธุ์ ปริมาณของโกรธฮอร์โมนในร่างกาย อาหารการกิน การออกกำลังกาย ช่วงอายุของแต่ละวัย ฯลฯ จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยหลายตัวที่มีผลต่อความสูง เริ่มจากกรรมพันธุ์ ปัจจัยนี้มีความสำคัญมาพิจารณาปัจจัยต่อไปได้เลย แต่ถ้าผลออกมาในทางกลับกันก็ต้องบอกว่าทำใจเถอะเพราะถ้ากรรมพันธุ์ของคุณมาเตี้ย

  • Growth Hormone สร้างจากต่อมใต้สมองเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้ร่างกายเจริญเติบโต แต่สำหรับเด็กที่มีโกรทฮอร์โมนในระดับปกติอยู่แล้วแม้จะได้รับโกรทฮอร์โมนเพิ่มเข้าไปอีกก็ไม่สามารถทำให้สูงเพิ่มขึ้นได้
  • การออกกำลังกายและพักผ่อน ช่วยกระตุ้นให้ต่อมใต้สมองมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนและช่วยตึงแคลเซียมมาเสริมสร้างความแข็งแรงและความยาวให้กับกระดูก
  • การได้รับแดดยามเช้าจะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้มากขึ้นจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูก
  • ความเครียดก็คือการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งที่อาจส่งผลทำให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานผิดปกติไป
  • หากในวัยเด็กร่างกายกำลังสร้างเนื้อกระดูกแล้วเราทำการเสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายเข้าไปอีกด้วยการกินอาหารที่ดี

Leave a Comment

error: Content is protected !!