ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวัน

Sunflower

เจ้าต้นอ่อนทานตะวันนี้ จัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก เพราะมีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า GABA (gamma aminobotyric acid)

Read more

อาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำจากการออกกำลังกายเพิ่มความสูง

เคล็ดขัดยอกฟกช้ำ

เคล็ดขัดยอกฟกช้ำ หากเกิดฟกช้ำเป็นเวลานานมากกว่า 1 วัน ให้เอาถุงพลาสติกหรือขวดแก้ว หรือกระเป๋าน้ำร้อนใส่น้ำร้อนประคบตรงที่ปวดหรือฟกช้ำ

Read more

อิทธิพลของสื่อต่อปัญหาทางเพศ

เพิ่มความสูง

ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนเทียบทุกด้านรวมถึงด้านปัญหาทางเพศด้วย เพราะสื่อมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงต้องบริโภคข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เช่น การชมรายการข่าวทางทีวีทุกเช้า การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือเล่นอินเตอร์เน็ต

Read more

การวัดการเติบโต (musurement of growth)

jw

เมื่อเราได้หาวิธีเพิ่มความสูงแล้วควรที่จะมีการวัดขนาดที … Read more

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค

ออกกำลังกาย

การออกกำลังกายที่ถูกต้อง และเหมาะสม เป็นวิธีหนึ่งที่จะส … Read more

เพิ่มความสูงให้ลูกโดยเริ่มจากพ่อแม่ก่อน

maxresdefault

พ่อแม่ที่รักการเจริญเติบโตของลูกที่กำลังคิดการวิธีเพิ่ม … Read more

ตัวการสำคัญที่ทำให้หยุดสูง

280x420_growth_hormone_deficiency

หลายคนเจอปัญหาที่ไม่สูงขึ้นซักที ทั้งออกกำลังกาย ทั้งกิ … Read more

6 เทคนิคเพิ่มความสูง ฉบับเร่งด่วนเพื่อคนตัวเตี้ย

Tall woman and short man kissing --- Image by © Tim Tadder/Corbis

สมัยนี้มองไปทางไหนก็เจอแต่วัยรุ่นไทยตัวสูง เพราะเวลาจะใ … Read more

error: Content is protected !!