นมโคมีประโยชน์สำหรับเด็กมาก

Cow's milk

กินน้ำนมแม่เพียงอย่างเดียวตลอด 6 เดือนแรกได้สารอาหารมากถึง 200 ชนิดแต่เด็กยังต้องเติบโตอย่างต่อเนื่องนมเป็นส่วนหนึ่งของการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย

Read more

ประโยชน์ของต้นอ่อนทานตะวัน

Sunflower

เจ้าต้นอ่อนทานตะวันนี้ จัดเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมาก เพราะมีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า GABA (gamma aminobotyric acid)

Read more

มุมมองทางการแพทย์ การฝังเข็มเพิ่มความสูงได้

เพิ่มความสูง

การฝังเข็มเป็นเทคนิคที่กำลังเป็นที่นิยมมากในการเพิ่มความสูงไม่ใช่แค่สามารถเพิ่มความสูงได้เท่านั้นแต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายหลับได้สนิทอีกด้วย

Read more

การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน

การเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน

มนุษย์เกิดมาย่อมปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข ความสุขของมนุษย์ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ หลายประการ ที่สำคัญคือสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ หรือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง เมื่อมนุษย์มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์

Read more

อิทธิพลของสื่อต่อปัญหาทางเพศ

เพิ่มความสูง

ปัจจุบันสื่อมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนเทียบทุกด้านรวมถึงด้านปัญหาทางเพศด้วย เพราะสื่อมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของคนในสังคม ทุกคนจึงต้องบริโภคข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เช่น การชมรายการข่าวทางทีวีทุกเช้า การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือเล่นอินเตอร์เน็ต

Read more

การทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

การทำงานของระบบย่อยอาหาร

การทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย เป็นไปโดยธรรมชาติอย่างมีระเบียบและประสานสัมพันธ์กันโดยอัตโนมัติ จึงเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเสริมและการดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะเหล่านั้นให้ใช้งานได้นานที่สุด

Read more

กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

กลุ่มสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีประโยชน์โดยทำให้ร่างกายดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และให้พลังงานแก่ร่างกาย ซึ่งพลังงานเหล่านี้นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่

Read more

การดูแลสุขภาพด้วยการนอน

su (2)

การนอนไม่หลับเป็นอาการที่มีผลเสียต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งมีสาเหตุจากสิ่งต่อไปนี้

Read more

การออกกำลังการที่ดีต้องแบ่งช่วงในการออกกำลังกาย

aerobic-fitness

กายที่เราออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับสุขภาพแต่ออกมากไปก็ไม่ดีเพราะแาจจะทำให้ร่ายงานออนล้าจนเกินไป ต้องรู้จักการแบ่งช่วงในการออกกำลังกายให้ตัวเองดีที่สุดเพื่อที่จะให้ร่างกายไม่แย่จนเกินไปควรแบ่งช่วงออกกำลังกายดังนี้

Read more

ประโยชน์ของนมหมัก

263725

นมหมัก เป็นนมหมักที่มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร็อยละ 20 ของอา … Read more

error: Content is protected !!